CENA SMEŠTAJA I NAČIN PLAĆANJA

Kao izuzetnu pogodnost svim ekipama i pojedincima polaznicima našeg kampa, omogućili smo FIKSNU DINARSKU CENU (osim u slučaju zvanične devalvacije dinara od strane Narodne banke Srbije, kada se koriguju samo do tog trenutka neprispele rate) i mogućnosti plaćanja čak na 17 (SEDAMNAEST) rata (novembar 2016 – mart 2018.).

Cena boravka na bazi punog pansiona u Hotelu iznosi 28.500 dinara uz gore navedenu mogućnost plaćanja.
Usluge plaćanja se mogu izvršiti virmanski, čekovima građana i gotovinski.

SMENE

Smena Početak smene Kraj smene
I Smena 25. jun (ručak) 5. jul (doručak)
II Smena 6. jul (ručak) 16. jul (doručak)
III Smena 17. jul (ručak) 27. jul (doručak)
IV Smena 28. jul (ručak) 7. avgust (doručak)
V Smena 8. avgust (ručak) 18. avgust (doručak)
VI Smena 19. avgust (ručak) 29. avgust (doručak)
MOGUĆNOST ORGANIZOVANJA KLUPSKIH PRIPREMA