Počeli smo davne 1998. godine…

Kao i Vi imali smo san da postanemo veliki.
Izuzetni uslovi za rad, veliki broj kvalitetnih košarkaških trenera, kao i odlična organizacija učinili su da košarkaški kamp KASTA postane deo košarkaške tradicije zemlje svetskog prvaka.

„Sa košarkom do zvezda“ je slogan koji je postao sinonim za dobro učenje
i usavršavanje mladih košarkaša iz većine zemalja Evrope.

Što se tiče ukupnih rezultata aktivnosti kampa KASTA mi smo veoma zadovoljni. Kvalitetni sadržaj rada i reprezentativni izbor onih koji brinu o učesnicima kampa, a koje ćemo kroz ovu ponudu i priču o dosadašnjem radu u kampu pokušati da u velikom broju predstavimo, garancija su da će i naredna godina biti veoma uspešna.

Pred nama je naredna godina rada i svesni smo velikih obaveza koje nas očekuju. Strpljivo pripremamo novi ciklus kampa koji je postao jedinstveni udžbenik košarke namenjen najmlađima.

Ništa nije teže nego opisati i objasniti nešto što već svi znaju. KASTA u srpskim i evropskim košarkaškim krugovima uživa ugled eminentnog košarkaškog kampa.
Shodno devetnaestogodišnjem iskustvu u ovom poslu, a ceneći potrebe i želje učesnika, rad kampa usavršavali su poznati majstori košarke, bilo da je reč o trenerskom ili igračkom kadru. Kamp u celini, ali i pojedini njegovi segmenti teži pronalaženju odgovarajućih rešenja koja u najvećoj meri mogu da doprinesu ostvarivanju postavljenih ciljeva. Plan i program rada zasnovani su na realnim moućnostima, tako da omoguće svakom učesniku da pokaže i usaršava svoje košarkaško znanje i sposobnosti. Cilj kampa je, da se na osnovu desetodnevnog intenzivnog rada, postigne napredak ne samo u stepenu znanja i sposobnosti svih kampera, već i u sagledavanju realnih mogućnosti i potencijala svakog pojedinačno. Osim dominantnog cilja kancept kampa pokriva i ostala suštinska obeležja u formiranju i razvoju mladih košarkaša. Osnovno učenje je da je košarka kolektivna igra, ali i viteško nadmetanje koje razvija pamćenje, maštu, istrajnost, strpljivost i čvrstinu karaktera.

Osnivači kampa su se prihvatili zamašnog i teškog zadatka da ozbiljnim pristupom ovom poslu učine kamp poznatim i vrhunskim. KASTA je postala mesto okupljanja najkvalifikovanijih košarkaških stručnjaka, trenera i promotera. Jasno je da svaki od njih poseduje različite profesionalne sposobnosti, ali u radu kampa oni svoje sposobnosti koriste maksimalno. Sa aspekta podučavanja i tumačenja suštine košarkaške veštine, KASTA zastupa pravac koji stručno-sportski aspekt stavlja u prvi plan. Kamp isključivo radi u malim grupama kandidata. Stručni kadar kampa godinama prati rezultate realnih promena košarkaškog sporta, ali beleži i analizira domete onih koji su prošli kroz naš kamp i u zavisnosti od toga dopunjava svoj sistem rada.

KASTA je postala košarkaška tradicija iako je poznato da se
tradicije stvaraju mukotrpno i sporo
.

Metod rada možda nije ni popularan, ni atraktivan, ali je neosporno efikasan i nadgrađuje košarkađko znanje učesnika. Treneri se trude da ne sputavaju inventivnost polaznika i da izbegavvaju šablone u radu, te da uspostave jedan zaokružen fond znanja jednostavnim i spontanim povetivanjem koarkaških elemenata. Cilj je da učesnih sopstvene mogućnosti i vladanje sobom i situacijom (psihološko samospoznavanje) ali i pedagoški rrad u pravcu prevazilaženja problema sa kojima se u procesu košarkaškog obrazovanja suočava. U svakom slučaju, Međunarodni košarkaški kamp KASTA, s obzirom na tehniku i metod rada samo potvrđuje onu staru poslovicu da bez velikog rada nema ni velikog uspeha. Nijedan učesnik kampa ne treba da misli da će postati majstor košarke, ali nijedan mladi košarkaš ne treba da zaboravi da je svaki veliki igrač i majstor košarke bio početnik. Opšteg recepta kako uspeti u košarci nema. Svako ima svoj put i svoj način. Jedan od njih je i košarkaški kamp KASTA. Neki učesnici kampa KASTA postali su reprezentativci, internacionalci, prvotimci poznatih košarkaških klubova. Mi se ponosimo time…